TERMA DAN SYARAT


BATASAN

Menggunkan bahan dari wafiaiskrim.com dan mana-mana laman web yang dimiliki, dikendalikan, dilesenkan, atau dikawal oleh Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd atau mana-mana syarikat berkaitan, anak syarikat, atau anak syarikatnya sayrikat-syarikat(bersama-sama, Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd tidak boleh disalin atau diedarkan, atau diterbitkan semula, dimuat naik, diposkan, atau dihantar dalam apa cara sekalipun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu daripada Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd KECUALI : anda boleh muat turun satu salinan bahan pada satu computer untuk kegunaan rumah, bukan komersial peribadi anda sahaja, dengan syarat anda tidak memadamkan atau menukar sebarang hak cipta, tanda dagangan, atau notis proprietary lain. Pengubahsuaian atau penggunaan bahan untuk tujuan melanggar hak intelektual Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd. Bahan di laman web ini disediakan untuk tujuan yang sah sahaja. Jika anda memuat turun perisian dari laman web kami, perisian, termasuk semua fail, imej, yang terkandung dalam atau dihasilkan oleh perisian dan data yang disertakan (bersama-sama, “Perisian” dianggap sebagai dilesenkan kepada anda Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd. Hak tajuk atau hak harta intelek tidak dipindahkankepada anda, tetapi tetap dengan Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd, yang memiliki tajuk yang lengkap. Anda tidak boleh menjual semula, menyusun semula, mengguna pakai, membongkar, atau sebaliknya menukar Perisian kepada bentuk yang boleh dilihat manusia.

HAD LIABILITI

Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh, termasuk tetapi tidak terhad kepada, sebarang kegagalan prestasi, kesilapan, peniggalan, gangguan, kecacatan, kelewatan dalam operasi penghantaran, virus computer atau gangguan perhubungan. Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kecederaan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, khas atau berbangkit itu akibat kerosakkan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan , bahan-bahan dalam laman web ini, walaupun terdapat kecuaian Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd atau wakil-wakil yang diberi kuasa Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd telah dinasihatkan tentang kemungkinan apa-apa kerosakan, atau kedua-duanya. Had atau exciusion yang di atas mungkin tidak berlaku kepada anda secara undang-undang tidak boleh membenarkan penghadan dan pengecualian liability untuk sampingan atau kerugian serta kerosakan lanjutan. Sejumlah keseluruhan liability Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd  kepada anda kerugian, kerosakan, dan punca-punca tindakan ( dalam kontrak, kecuaian) atau sebaliknya tidaklebih daripada jumlah@ nilai yang anda bayar untuk mengakses laman web ini.

PENYERAHAN

Semua maklumat, cadangan, idea, grafik, atau lain-lain maklumat yang disampaikan dari Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd melalui laman web ini (bersama-sama, dalam ‘penyerahan’ ) selama-lamanya akan menjadi hak milik Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd. Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd tidak perlu untuk menganggap penyerahan apa-apa sebagai sulit dan tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang idea untuk perniagaan( termasuk tanpa had, produk atau idea-idea pengiklanan ) dan tidak akan dikenakan mana-mana liabiliti akibat daripada mana-mana persamaan yang muncul sepanjang operasi Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd. Tanpa had batasan, Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd mempunyai pemilikan eksklusif ke atas semua Penyerahan hak terkini dan masa hadapan serta setiap jenis dan sifat dari mana-mana bahagian. Kecuali dari mana-mana bahagian yang dinyatakan di bawah perenggan ini Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd berhak untuk menggunakan sebarang Penyerahan untuk tujuan komersil atau tujuan lain tanpa apa-apa pampasan kepada anda atau mana-mana individu lain yang menghantar Penyerahan. Maklumat peribadi yang diterima di laman web ini disediakan secara sukarela oleh pengunjung ke laman web ini. Segala maklumat hanya untuk tujuan dalaman dan tidak akan dijual atau dipindahkan kepada pihak ketiga dari Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd atau entity lain yang tidak terlibat dalam operasi laman web ini. Sebagai contoh maklumat yang dikemukan dibahagian laman web ini, tidak dikekalkan tulis kepada penama individu. Oleh itu, hak atas penggunaan Penyerahan adalah tertakluk kepada terhad penggunaan maklumat dan tidak termasuk maklumat yang disimpan. Anda mengetahui serta bertanggungjawab untuk apa sahaja bahan serahan, dan anda, Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd tidak bertanggungjawab sepenuhnya untuk mesej tersebut, termasuk kesahihan, kebolehpercayaan, kesesuaian, keaslian, dan hak cipta.

BIDANG KUASA

Sebagaimana yang diperihalkan sebaliknya, semua bahan di laman web disediakan hanya untuk memberi maklumat mengenai Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd. Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd mengawal selia dan mengendalikan laman web ini yang beralamat pejabat di Malaysia dan tidak membuat perwakilan bahawa bahan-bahan ini sesuai atau sedia untuk digunakan dari lain lokasi laman web ini. Jika anda menggunakan lokasi lain anda yang bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan yang terpakai.

PENAFIAN

Bahan di laman web ini boleh merangkumi ketidaktepatan teknikal atau kesilapan tipografi. Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd boleh membuat perubahan atau penambahanbaikan pada bila-bila masa. BAHAN-BAHAN DALAM INI DISEDIAKAN SEPERTI ADALAH “DAN TANPA JAMINAN SEMUA JENIS TERSURAT ATAU TERSIRAT, KEPADA KESELURUHAN TERTULIS MEMERLUKAN UNDANG-UNDANG YANG BERKENAAN. Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd MANAFIKAN SEMUA ES ATAU PERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd TIDAK MENJAMIN BAHAWA SEGALA BAHAN YANG TERLIBAT TERDAPAT KESILAPAN ATAU KESALAHAN, PEMBETULAN PADA KECACATAN BAHAN, ATAU BAHAN WEB ATAU KHIDMAT YANG TERDEDAH KEPADA ANCAMAN VIRUS YANG BOLEH MEMUDARATKAN SETIAP BAHAGIAN. Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd TIDAK MENJAMIN ATAU MEWAKILKAN SEBARANG MAKLUMAN BERKENAAN PENGGUNAAN ATAU HASIL KEPUTUSAN DI LAMAN WEB INI DINAMAKAN KETERANGAN, KETEPATAN, KELULUSAN, ATAU SEBALIKNYA.  ANDA ( BUKAN Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd ) TERMASUK DALAM KESELURUHAN KOS PERKHIDMATAN, PEMBAIKAN ATAU PEMBETULAN. PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU KEPADA ANDA, TIADA PENGECUALIAN JAMINAN. Laman web ini mengandungi bahan serta pautan ke tapak luar yang boleh dimuat turun.  Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd adalah tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak mempunyai kawalan, kandungan bahan yang boleh dimuat turun atau dalam laman web. Anda faham bahawa Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd tidak bertanggungjawab, dan tidak menjamin  bahawa fail atau apa-apa perisian, atau dari mana-mana sumber, yang boleh dimuat turun melaui laman web ini, akan bebas dari serangan virus, worm, Trojan Horses atau kod lain atau kecacatan pada pemilik yang boleh mencemarkan dan merosakkan.

PENAMATAN

Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Perjanjian anda boleh ditamatkan dengan melupuskan : (a) Semua bahan yang diperolehi dari semua tapak Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd, dan (b)semua dokumentasi yang berkaitan dan semua salinan dan perjanjian(“perkara”, bersama-sama). Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd boleh membatalkan perjanjian ini serta merta tanpa sebarang notis, keputusan anda didapati melanggar mana-mana terma atau syarat perjanjian ini. Selepas penamatan, anda dikendaki melupuskan semua bahan.

PELBAGAI

Keseluruhan  perjanjian antara pihak yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini. Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd boleh menyemak Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan mengemas kini paparan. Jenis produk dan perkhidmatan seperti Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd boleh didapati seluruh dunia. Bagaimanapun laman web produk dan perkhidmatan Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd tidak untuk kebanyakkan Negara. Laman web ini mungkin dikendalikan selain dari Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd. Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd tidak bertanggungjawab segala maklumat yang dipaparkan berkaitan syarikat dalam laman web yang lain. Segala maklumat atau pautan di mana-mana laman web perlu mendapat pengesahan oleh Lan Tabur Enterprise Sdn Bhd terlebih dahulu.